Už Vám bylo 18 let?


Zákonné informace

 

Informace o sudových pivech na základě nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelů

Zde naleznete brožuru.
Ukončení dodávky piva v obalu embosovaná lahev PMS 500ml - zelené a hnědé sklo

10/07/2018

Pivovar Holba, a.s., Pivovar Litovel a.s., Pivovar Zubr a.s. oznamují, že k 30. 6. 2018 ukončily dodávky piva v obalu embosovaná lahev PMS 500ml - zelené a hnědé sklo. Zpětný výkup těchto lahví bude ukončen k 1. 7. 2019. Embosovaná lahev PMS 500ml je již nahrazena novou lahví "České pivo" 500 ml zelené, resp. hnědé barvy.

Ukončení zpětného výkupu hnědých lahví NWR 500ml

29/09/2017

Pivovar Holba, a.s., Pivovar Litovel a.s., Pivovar Zubr a.s. ukončily k 30. 9. 2017 zpětný výkup hnědé lahve NRW 500ml. Předem děkujeme za vytřídění a vkládání pouze našich stávajících embosovaných lahví do nových přepravek, předejdete tím odmítnutí ze strany přepravce při svozu prázdných obalů.

Oznámení o úpravě platných Obchodních, dodacích a skladovacích podmínek od 9. 5. 2017

09/05/2017

Společnosti:
Pivovar ZUBR a.s., Komenského č. 35, 751 51 Přerov, IČO: 47676906, DIČ: CZ47676906, bankovní spojení: ČSOB a.s. Přerov, č. účtu: 168279797/0300, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 815
Pivovar Litovel a.s., Palackého 934, 784 01 Litovel, IČO: 47676914, DIČ: CZ47676914, bankovní spojení: KB a.s. Litovel, č. účtu: 19-1175820267/0100, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 816
Pivovar HOLBA, a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČO: 64610276, DIČ: CZ64610276, bankovní spojení: KB a.s. Šumperk, č. účtu 5802880217/0100, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl.1246
FONTÁNA Kroměříž, spol. s r.o., Malý Val 1586, 787 01 Kroměříž, IČO: 47915544, DIČ: CZ47915544, bankovní spojení: KB a.s. Kroměříž,
 
Informují své zákazníky (dále kupující), že s účinností od 9.5.2017 pozbývá platnosti a účinnosti ustanovení Obchodních, dodacích a skladovacích podmínek, dále ODSP (dříve Všeobecných obchodních dodacích a skladovacích podmínek), které bylo pro verze:
  • s platností od 1.5.1996, 1.10.2002 a 1.4.2004 uváděno v bode 5.2.3.
  • s platností od 1.11.2011 v bode 5.3.
  • s platností od 1.1.2014 a dále v bode 5.2.
 
ve znění:
 
“Kupující bere na vědomí a zavazuje se, že zboží dodané prodávajícím nebude bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího exportováno mimo území  ČR.”
 
a nově od 9.5.2017 nahrazuje textem:
 
               “Prodávající upozorňuje a kupující bere na vědomí, že v případě prodeje zboží a výrobků prodávajícího, určeného pro tuzemský trh, mimo území ČR, nese kupující odpovědnost za případné nároky třetích stran (obchodní partneři, místně příslušné státní /veřejné/ orgány, spotřebitelé, organizace zabývající se ochranou práv spotřebitelů aj.) související s uvedením výrobků a zboží na zahraniční trh. Jedná se zejména o nároky / náhrady škody / daně / cla / poplatky / pokuty v oblasti / za: certifikaci, správné údaje na obalu / označení výrobku (z toho plynoucí případné klamání spotřebitele), dodržování práva na ochrannou známku prodávajícího i konkurenčních výrobců, respektování exkluzivity stávajících zahraničních odběratelů i případné nároky spotřebitelů, včetně výdajů na případná soudní či správní řízení. Současně prodávající doporučuje kupujícímu u vratných obalů aplikovat zálohu ve výši reálné ceny obalu (ne tuzemskou výši zálohy, která nepokrývá skutečnou cenu obalu, kterou může prodávající po kupujícím v případě ztráty obalu nárokovat).“
 
V případě, dotazů, nebo požadavku na kompletní znění nových Obchodních dodacích a skladovacích podmínek kontaktujte svého obchodního zástupce.