Už Vám bylo 18 let?


Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Palackého 934, Litovel 784 01, IČ: 47676914. Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 816 (dále jen "Pivovar Litovel").

Pivovar Litovel respektuje práva uživatelů na soukromí při návštěvě webových stránek www.litovel.cz a při komunikaci pomocí nástrojů elektornické komunikace. Používáme všechna nutná opatření a děláme vše proto, abychom zabezpečili veškeré osobní informace, které nám sdělíte. Naše jednání je v souladu se se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Pivovar Litovel je správcem Vašich osobních údajů.

Rozsah a souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které o Vás sbíráme za účelem využití v marketingu, zejména při nabízení výrobků a služeb. Použitím webových stránek www.litovel.cz souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich údajů dle níže uvedených podmínek. Pokud nám své údaje poskytneme napřímo, budeme vyžadovat Váš samostatný souhlas.

Používáním webové stránky www.litovel.cz souhlasíte se zde uvedenými podmínkami užití. V případě, že s podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte webové stránky www.litovel.cz a nepředávejte nám své údaje. Tento dokument může být kdykoliv změněn, změny nabývají platnost zveřejněním.

Osobní údaje sbírané Pivovarem Litovel

Pivovar Litovel může získávat údaje z elektronického a online styku: webových stránek, SMS zpráv a aplikací třetích stran pro mobilní zařízení (sociální sítě). Dále může Pivovar Litovel získávat osobní údaje z tištěných registračních karet, díky účasti v soutěžích, z interakcí provedených přes spotřebitelský servis a interakcí s online obsahem, poskytovaným skrze stránky a aplikace třetích stran.

Údaje poskytnuté přímo

Údaje nám poskytujete s určitým cílem. Jedná se o osobní údaje včetně informací umožňující Pivovaru Litovel vás osobně Vás kontaktovat, především jméno, poštovní či mailovou adresu nebo tel. číslo. Dále se jedná o demografické údaje typu data narození, pohlaví, lokality bydliště. Dále odpovědi na dotazy společně s informacemi, které s Pivovarem Litovel sdílíte ohledně zkušeností s použitím výrobků Pivovaru Litovel – například reakce, komentáře, návrhy a prohlášení. Údaje vždy poskytujete se svým výslovným souhlasem.

Údaje sbírané během návštěvy webových stránek www.litovel.cz

Více detailů o těchto údajích najdete v Politice cookies.

Údaje z dalších zdrojů

Za účelem poskytnutí výrobků Pivovaru Litovel můžeme sbírat data z dalších legitimních zdrojů.

Sběr osobních údajů osob mladších osmnácti let

Stránky Pivovaru Litovel nejsou zaměřeny na děti, vědomě nevyžadují ani neshromažďují osobní údaje osob mladších osmnácti let. V případě, že zjistíme získání dat osoby mladší osmnácti let, tato data z našich záznamů vymažeme co nejdříve. Pivovar Litovel může získávat osobní údaje osob mladších osmnácti let od jejich rodičů či zákonných zástupců s výslovným souhlasem.

Účel a způsob použití osobních údajů

Pivovar Litovel sbírá osobní údaje výhradně v nezbytných případech. Údaje mohou být použity výhradně k sjednaným účelům, například spotřebitelskému servisu, kontaktování spotřebitelů, zlepšení zkušeností s užíváním webových stránek www.litovel.cz, s výrobky Pivovaru Litovel a pro cílení reklamy, pro marketingovou komunikaci, poskytování komunikace na sociálních sítích třetích stran a jiné.

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje Pivovar Litovel nesdílí s třetími stranami, které by je využívaly pro přímý marketing bez informování uživatele a poskytnutí výslovného souhlasu. Pivovar Litovel může sdílet osobní informace se společnostmi v rámci skupiny PMS a.s. a s výslovným souhlasem uživatele i se třetími stranami.

Použití osobních údajů poskytovateli služeb, zprostředkovateli a dodavateli

Pro zajištění funkčnosti webových stránek www.litovel.cz může Pivovar Litovel využívat třetí strany. Tyto třetí strany mohou zpracovávat poskytnuté osobní údaje v rozsahu poskytovaných služeb. Třetí strany mohou operovat z jiné země, než z jaké vstupujete na webové stránky www.litovel.cz. Zaměstnanci třetích stran mohou přijít do styku s vašimi osobními informacemi, musí však poskytnout stejnou úroveň bezpečnosti osobních údajů, jako Pivovar Litovel. Osobní údaje jsou uchovávány bezpečně a mohou být zpracovány výhradně dle konkrétních instrukcí Pivovaru Litovel.

Propagační akce s partnery

V rámci webových stránek www.litovel.cz může dojít ke spuštění propagační akce či společného programu ve spolupráci s třetí stranou. Při těchto událostech může dojít ke shromažďování a zpracování osobních údajů pouze s vaším souhlasem. O sdílení osobních údajů s jinou společností budete informováni při sběru výše zmíněných informací. Pokud návštěvník nechce, aby byly jeho osobní informace shromažďovány či sdíleny s třetími stranami, má možnost se akce neúčastnit. 

Uchovávání dat a jejich bezpečnost

Osobní informace jsou uchovávány v zabezpečeném prostředí dle průmyslových standardů. Zabezpečení se netýká údajů veřejně sdílených na sociálních sítích či komunitních stránkách. Pivovar Litovel uchovává vaše osobní údaje za podmínek dodržení všech zákonných nařízení výhradně po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely, zodpovězení dotazů návštěvníků webových stránek www.litovel.cz a zlepšování svých služeb.

Pivovar Litovel je správcem údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Zásad.