Už Vám bylo 18 let?


Návštěvnické centrum

Po prohlídce pivovaru vás rádi uvítáme v reprezentativních prostorách pivovaru Litovel.

Návštěvnické centrum Pivovaru Litovel se nachází v prostorách bývalé sladovny. Na humnech, kde dříve klíčil ječmen, si návštěvníci mohou prohlédnout klenbové prostory se sloupořadím, části technologického zařízení a nářadí, které se dříve používalo při výrobě sladu a piva. Na instalovaných panelech je v dokumentech a také na dobových fotografiích zachycena historie výroby litovelského piva. Návštěvníci si mohou vše v klidu prohlédnout a zároveň ochutnat několik druhů litovelského piva, které je zde čepováno ze sedmi kohoutů.

Přijměte pozvání do návštěvnického centra Pivovaru Litovel

Zde  mohou návštěvníci v útulném prostředí pod historickými klenbami, které pamatují celou bohatou historii Pivovaru Litovel, ochutnat litovelské pivo, obdivovat ocenění, která pivo Litovel získalo na prestižních soutěžích a přehlídkách, prohlédnout si výstavu o minulosti i současnosti pivovaru či navštívit historickou muzeální expozici.