Už Vám bylo 18 let?


Tradice piva v Litovli

V Litovli se pivo vaří již přes sedm set let. Pivovar Litovel si bere to nejlepší z historie a i dnes vyrábí svá piva tradičními postupy.

Více než 725letá tradice piva v Litovli má svůj počátek v roce 1291, kdy král Václav II. udělil městu právo mílové. Toto privilegium opravňovalo výhradně litovelské měšťany vařit a šenkovat pivo v okruhu jedné míle, tedy v okolí přibližně sedmi kilometrů. Pivo se ve středověku vařilo v právovárečných domech, kterých bylo tehdy v Litovli 57. Právovárečníci patřili mezi nejzámožnější obyvatele a jejich slovo mělo při řízení města velkou váhu. I současné litovelské pivo, vařené klasickými postupy, má své kořeny v této slavné historické éře.

Pivo prověřené staletími

V roce 1747 vyrostl v Litovli pod jednou střechou nový společný pivovar se sladovnou, který vařil pivo celých 60 let. Když už kapacitně nestačil poptávce, vznikl v roce 1814 nový Měšťanský pivovar. Jako celá Litovel byl i on pod německou správou. Na tuto situaci reagovali moravští vlastenci tím, že založili Rolnickou záložnu v Litovli a rolnický akciový cukrovar. Následně došlo k založení a otevření ryze českého vlasteneckého Rolnického akciového pivovaru se sladovnou. Na tom, že byl 12. listopadu 1893 slavnostně vysvěcen a otevřen, měl velkou zásluhu říšský a zemský poslanec za střední Moravu Josef Svozil, původem z nedaleké Seničky.

Historická tradice podpořená moderní technikou

Pivovar mimo dalších ocenění získal v roce 1906 zlatou a bronzovou medaili na Mezinárodní gastronomické výstavě ve Vídni a zlatou medaili v Brně na výstavě české výroby v roce 1911. Od té doby, nepřetržitě již druhé století, vaří pivovar v Litovli pivo, které se svou nezaměnitelnou chutí, lahodnou hořkostí a přirozenou barvou prosadilo nejen ve své domovině, ale i v zahraničí.

Na sklonku třicátých let byla vystavěna nádherná varna, která slouží k vaření litovelského piva dodnes. Pouze vnitřní části zařízení – kotlů a kádí – byly zrekonstruovány, obložení stěn kardinálským mramorem a měděné pokrývky kádí a kotlů jsou původní. Od poloviny minulého století postupně docházelo k výměně kvasných nádob ve spilce (hlavní kvasírna) a v ležáckém sklepě. Staré dřevěné kádě a sudy nahradily kvasné nádoby a ležácké tanky. Od počátku devadesátých let probíhaly rekonstrukce některých technologických celků, například lahvárenské linky, přetlačných tanků nebo filtrace.

Litovel – stvořen hrdými pivovarníky

V uplynulých deseti letech litovelský pivovar modernizoval spilku, kvasničárnu, strojovnu chlazení a chlazení mladiny. V roce 2003 byla uvedena do provozu nová hlavní kvasírna – spilka – s nerezovými káděmi a moderními ovládacími prvky. Nová technologická zařízení zpřesnila technologii výroby a zvýšila kvalitu vyráběného piva. Další velkou modernizací byla výměna lahvárenské linky za novou o výkonu 36 000 lahví za hodinu a výstavba skladové haly. Nejnovější investicí Pivovaru Litovel jsou propagační stanice na kvasnice a dva kvasné tanky na svrchně kvašená piva.

Litovelský pivovar je živou historií pivovarnictví. I když prošel modernizací, dvě stě litovelských pivovarníků si zakládá na tom, že vyrábí klasicky vařené české pivo stejně jako vlastenci, kteří před více než sto dvaceti pěti lety pivovar zakládali.

Dnes je Pivovar Litovel součástí akciové společnosti Pivovary CZ Group a.s. spolu s přerovským Zubrem a hanušovickou Holbou.