Czy ukończyłeś już 18 lat?


Tradycja piwa Litovel

W mieście Litovel piwo warzone jest już ponad siedemset lat. Browar Litovel czerpie z historii to, co najlepsze, produkując swoje piwa również dziś zgodnie z tradycyjnymi procedurami.

Ponad 725-letnia tradycja piwa w mieście Litovel rozpoczyna się w 1291 roku, kiedy to król Wacław II przyznał miastu prawo mili. Powyższy przywilej upoważniał wyłącznie litovelskich mieszczan do warzenia i wyszynku piwa w obrębie jednej mili średniowiecznej, a więc na obszarze około siedmiu kilometrów. Piwo w średniowieczu warzono w domach z uprawnieniami do warzenia, których wówczas w mieście Litovel było 57. Osoby uprawnione do warzenia należały do najzamożniejszych mieszkańców, a ich zdanie miało w ramach zarządzania miastem duże znaczenie. Dzisiejsze piwo litovelskie również warzone jest z użyciem klasycznych procedur, posiada swoje korzenie w tej sławnej epoce historycznej.

Piwo sprawdzone przez wieki

W 1747 roku w mieście Litovel wyrósł pod jednym dachem nowy wspólny browar ze słodownią, w którym warzono piwo przez całe 60 lat. Gdy moce produkcyjne nie mogły już sprostać zapotrzebowaniu, w 1814 roku powstał nowy Browar Mieszczański. Tak samo jak całe miasto Litovel, również on znajdował się pod zarządem niemieckim. Na sytuację tę patrioci morawscy zareagowali założeniem Chłopskiej Kasy Oszczędnościowej w mieście Litovel oraz Chłopskiej Cukrowni Akcyjnej. Następnie doszło do założenia rdzennie czeskiego patriotycznego Chłopskiego Browaru Akcyjnego ze słodownią. Poseł rzeszy oraz ziemski Moraw Środkowych Josef Svozil, pochodzący z położonej nieopodal miejscowości Senička przyczynił się do tego, że w dniu 12 listopada 1893 roku uroczyście poświęcono i otwarto browar.

Tradycja historyczna wsparta przez nowoczesną technologię

Browar zdobył, oprócz innych nagród, w 1906 roku złoty i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Gastronomicznej w Wiedniu oraz złoty medal w Brnie na wystawie produkcji czeskiej w 1911 roku. Od tego czasu, nieprzerwanie już przez drugie stulecie, browar w mieście Litovel warzy piwo, które dzięki jego niepowtarzalnemu smakowi, łagodnej goryczce i naturalnej barwie, osiągnęło sukces nie tylko w kraju, ale i za granicą.

U schyłku lat trzydziestych zbudowano przepiękną warzelnię, który służy do warzenia piwa litovelskiego do dziś. Jedynie wewnętrzne części urządzeń - kotłów i kadzi - poddano remontowi, okładzina ścian z marmuru „kardynalskiego“ oraz miedziane pokrycia kadzi i kotłów są oryginalne. Od połowy ubiegłego wieku stopniowo następowała wymiana naczyń fermentacyjnych w fermentowni (główna fermentownia) oraz w piwnicy leżakowej. Stare drewniane kadzie i beczki zastąpiono naczyniami fermentacyjnymi oraz tankami leżakowymi.  Od początku lat dziewięćdziesiątych przebiegały remontu niektórych zespołów technologicznych, na przykład linie do butelkowania, zbiorników pośredniczących lub filtracji.

Litovel – stworzony przez dumnych piwowarów

W minionych dziesięciu latach browar litovelski zmodernizował fermentownię, przechowalnię drożdży, maszynownię chłodzenia oraz chłodzenie brzeczki. W 2003 roku wprowadzono do eksploatacji nową główną fermentownię z nierdzewnymi kadziami oraz nowoczesnymi elementami sterującymi. Nowe urządzenia technologiczne zwiększyły precyzję technologii produkcji i podniosły jakość produkowanego piwa. Kolejną dużą modernizacją była wymiana linii do butelkowania na nową o wydajności 36 000 butelek na godzinę oraz budowa hali magazynowej. Najnowszą inwestycją Browaru Litovel są stacja propagacji drożdży oraz dwa tanki fermentacyjne do piw górnej fermentacji.

Browar Litovel jest żywą historią browarnictwa. Pomimo tego, że poddano go modernizacji, dwustu litovelskich pracowników browaru szczyci się tym, że produkują klasycznie warzone czeskie piwo, tak samo, jak patrioci, którzy przed ponad stu dwudziestu pięcioma laty zakładali browar.

Obecnie Browar Litovel stanowi część grupy piwowarskiej PMS, wraz z piwem Zubr z Přerova oraz Holbą z Hanušovic