Už Vám bylo 18 let?


Program "COVID - Gastro - Uzavřené provozovny"

Milí obchodní partneři a zákazníci, rádi bychom Vás touto cestou upozornili na možnost přihlášení do nového programu pro podporu podnikatelů, kteří jsou zasaženi důsledky pandemie onemocnění Covid-19.

Od pondělí 18. 1. se můžete přihlašovat do programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID Gastro – Uzavřené provozovny“ pro podporu podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19.

Cíle programu jsou:

  • zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID19 na podnikatelské subjekty v České republice;
  • poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity.

Veškeré potřebné informace o způsobilosti žadatele o podporu, podmínkách jejího poskytnutí nebo formě a výši této podpory najdete v tomto dokumentu.

Přejeme vám i nadále mnoho sil a věřme, že společně to zvládneme!