Už Vám bylo 18 let?


Ocenění pana Miroslava Koutka

11. 11. 2015

Dne 27. 10. 2015 byla oceněna jedna z největších osobností litovelského Pivovaru. Cenu města Litovel za celoživotní úsilí o udržení kvality litovelského piva, jako významné obchodní značky města Litovel, obdržel z rukou starosty města Ing. Zdeňka Potužáka emeritní ředitel a sládek a současný předseda představenstva Pivovaru Litovel a.s. pan Miroslav Koutek.